file

Varlık Yönetimi Hizmeti; Türkiye’nin ilk Özel Bankacılık hizmetlerini başlatan TEB Özel Bankacılık olarak 30 yıla yaklaşan deneyimimiz ve BNPP Paribas’ın Amerika, Avrupa, Afrika, Asya ve Ortadoğu’da yaygın küresel gücü ile desteklediğimiz ürün ve hizmetlerden oluşmaktadır. 

Günümüz ihtiyaçları ve yakın gelecek beklentilerine göre tasarladığımız Varlık Yönetim Hizmeti, TEB Özel Bankacılık müşteri temsilcilerinden hizmet alan ve TEB Özel Bankacılık nezdinde 15 milyon TL ve üstünde varlık bulunduran müşterileri ve aile bireylerini kapsar. Müşterilerimizin aile bireyleri de tüm TEB Özel Varlık Yönetim Hizmetleri’nden yararlanabilir. Aynı zamanda TEB Özel Varlık Yönetim Hizmeti müşterilerinin, ortağı/sahibi oldukları ve TEB’de hesabı olan şirketleri de Varlık Yönetim Hizmetleri kapsamına otomatik olarak alınır. 

file

Varlık Yönetim Hizmeti ile bireylerin bugün ve gelecek planlamalarında finansal ve finansal olmayan bilgi, ürün, danışmanlık hizmetlerini yerel ve global uzmanlarımız aracılığı ile sunuyoruz.

Çok geniş bir yelpazede verdiğimiz bu hizmetler, müşterimizin hisse satışından, şirket devrine, ortaklık yapısı değişiminden, aile anayasası ihtiyacına kadar danışmanlık ihtiyacı duyulabilecek çok farklı alanları içeriyor.

25 yılın üzerinde sektör tecrübesine sahip uzman Varlık Yönetimi Satış Müdürlerimiz, “Müşteri Davranış Analizi” yaklaşımıyla, Varlık Yönetimi müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini, yatırım davranışları ve risk tercihlerini, ilgi alanlarını detaylı olarak analiz ediyor. Sadece bireyi değil, ailesini, şirketini, hatta şirket çalışanlarını da kapsayacak şekilde özel analizler yapan uzman kadromuz, Varlık Yönetim Hizmeti müşterilerine özel olarak geliştirebileceği çözümleri belirleyerek konunun uzmanlarıyla müşterisini buluşturuyor. Müşterilerimizle birlikte yürüttüğümüz tüm konuların takibi Varlık Yönetimi Satış Müdürleri tarafından gerçekleştiriliyor. 

Özel Yatırım Danışmanlarımız, Varlık Yönetim Hizmeti alan müşterilerimizin varlıkları ve finansal durumlarını analiz ederek, kişilerin finansal durumlarına özel çözümler ile kişiselleştirilmiş yatırım danışmanlığı hizmeti sunar. Burada yapılan planlama müşterinin uzun vadeli planlarıyla da örtüşecek şekilde tasarlanır. Bu hizmet, belirlenecek portföyün yönetiminin tamamen uzman ekibe bırakılması veya yatırım uzmanlarından gelecek kişisel yatırım tavsiyelerinin müşteri tarafından değerlendirilerek işlem özelinde aksiyon alınması şeklinde olabilir.

Aile şirketleri için, uzun yıllara dayanan deneyimlerle oluşmuş aile değerlerinin, şirket kültürü ile temel ilkelerinin ve aile servetinin korunarak gelecek kuşaklara en doğru şekilde aktarılması kritik bir konu. Şirketin vizyonu ve misyonu doğrultusunda aileyi ilgilendiren önemli konulardaki politikaların oluşturulması, aile bireylerinin şirkette alacağı görev ve sorumlulukların detaylandırılması gibi birçok konuda yazılı kurallar bütünü oluşturarak aile şirketinin kurumsallaşmasını sağlamak mümkün.

Aile bireyleri arasındaki iletişimi güçlendirecek ve aile şirketinin ailevi çekişmelerden ve değişikliklerden uzaklaşarak kurumsallaşmasını sağlayacak bir sistem oluşturmak için, tüm aile bireylerinin uyacağı yazılı bir kurallar bütünü oluşturmak gerekir. Böyle bir yazılı kurallar bütününü sağlayacak en yaygın yöntem bir “Aile Anayasası” oluşturmaktır. Ailenin tüm üyelerinin ortak görüş ve kararları doğrultusunda hazırlanacak olan Aile Anayasası en genel anlamda şirketin yönetim şeklini, kimlerin ne şartlar altında şirket tarafından istihdam edilebileceğini, şirketin uyması beklenen temel ilkeleri ve en önemlisi mülkiyet hususunu, yani şirketin bir sonraki nesillere nasıl devredileceğini düzenler.

TEB Özel Varlık Yönetimi Hizmeti kapsamında müşterilerimizin servetlerinin gelecekteki farklı risklere karşı korunması amacıyla, özel bir uzmanlık gerektiren bu konuyu finansal, hukuksal, vergisel, profesyonel boyutlarıyla bir bütün olarak değerlendiriyoruz. 

Varlık Yönetimi Satış Müdürlerimiz aracılığıyla, Aile Anayasası konusunda danışmanlık ihtiyacı olan müşterilerimizi uzman ekiplerle buluşturmak için gereken koordinasyonu sağlıyoruz. 

Varlık Yönetim Hizmeti kapsamında müşterilerimizi, yurt içi ve yurt dışı şirket alım ve satımları, hisse el değiştirmeleri, ortaklık anlaşmaları gibi konularda destek istemeleri durumunda küresel ortağımız BNP Paribas’ın uzun yıllara dayanan tecrübesinden yararlanabilecekleri uzman kadrolar ile bir araya getiriyoruz. Böylelikle varlıklarınızın hak ettiği değerden, en uygun şekilde el değiştirmesi için tavsiye alabiliyorsunuz. 

Sigorta ihtiyaçlarınızda tek yapmanız gereken Müşteri Temsilcinize sigorta hizmeti almak istediğinizi söylemek! Varlık Yönetim Hizmetleri kapsamında sunduğumuz sigorta danışmanlığı doğrultusunda farklı sigorta ihtiyaçlarınıza iş ortağımız BNP Paribas Cardif ve Zurich Sigorta'nın sunduğu çözümlerle destek oluyoruz. Şahsi veya aile varlıklarınızı, gayrimenkul, yat veya sanat eseri gibi sigorta korumasına almak istediğiniz tüm değerleriniz için size özel kapsamlı ve uzun vadeli bir koruma planı oluşturuyoruz.