Back to Top
Hüküm ve Şartlar

BNP Paribas Wealth Management web sitesini (aşağıda "Site" adıyla anılacaktır) ve/veya herhangi bir BNP Paribas Wealth Management (Varlık Yönetimi) Uygulamasını (aşağıda "İçerik Uygulamaları" ve her biri "İçerik Uygulaması" adıyla anılacaktır) kullanımınız, aşağıdaki belirtilen kullanım hüküm ve şartlarına tabidir (aşağıda "Kullanım Hüküm ve Şartları" adıyla anılacaktır). Siteyi veya İçerik Uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde, değişikliğe tabi olan (haber vermeksizin) bu Kullanım Şartlarını (kişisel verilerinizin Veri Koruma Politikamıza uygun olarak toplanması ve işlenmesi dahil) kabul etmiş sayılacaksınız. Siteyi/İçerik Uygulamalarını her kullanımınızda veya bunlara her erişiminizde bu Kullanım Hüküm ve Şartlarını okumanız önerilir. 

Bu Sitenin ve İçerik Uygulamalarının Amacı

Bu Site ve İçerik Uygulamaları, İnternet kullanıcılarına, BNP Paribas Varlık Yönetimi, Fransa'da ve yurt dışında faaliyet gösteren BNP Paribas grubunun İsviçre, Lüksemburg, Hong Kong ve Singapur dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere BNP Paribas grubu kuruluşları ile hareket eden Özel Bankacılık İşlemleri hakkında bilgi sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu Sitede ve İçerik Uygulamalarında sağlanan bilgiler şu şekilde yorumlanmamalıdır:

•             ürün veya hizmet sunumu;

•             yatırım yapmak veya menkul kıymetlere yatırım yapmak için bir teklif veya teşvik;

•             menkul kıymetler veya diğer herhangi bir finansal araç/ürün satın almak veya satmak için bir teşvik/talep

•             tavsiye veya

•             bir sözleşmenin tamamı veya bir kısmı.

Bu Site yalnızca danışma ve genel bilgilendirme amaçlı olup, herhangi bir işlem yapılmasına izin vermemektedir.

BNP Paribas, bu Sitede ve İçerik Uygulamalarında bulunan herhangi bir bilgiyi (bu bilgileri giren taraf kim olursa olsun), herhangi bir bildirimde bulunmaksızın kalıcı veya geçici olarak (diğerlerinin yanı sıra bakım amacıyla veya güncellemek için) kaldırma hakkını saklı tutar. BNP Paribas, bunu işlemi yapmayı seçtiği taktirde, hiçbir şekilde size karşı herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk altına girmeyecektir.

BNP Paribas, bu Sitenin veya İçerik Uygulamalarının kullanıcılarını yalnızca bunların herhangi birine erişimleri nedeniyle müşteri olarak görmez.

Bu Sitenin yayım bilgileri:

BNP Paribas
A French société anonyme (public limited company) with a capital of EUR 2.468.663.292
Registered under no. 662 042 449 with the Register of Trade and Companies of Paris
CE TVA : FR 76662042449
N° ORIAS : 07 022 735
Head Office: 16 boulevard des Italiens 75009 PARIS – FRANCE
Legal representative: Mr. Jean-Laurent Bonnafé - Director and Chief Executive Officer
Editorial director: Mr. Bruce Hedgcock, Head of Communications, BNP Paribas Wealth Management
Hosting: IT BNP Paribas Wealth Management

Bu Kullanım Hüküm ve Şartlarının herhangi bir hükmünün/hükümlerinin yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi durumunda, diğer tüm hükümler ayrılacak ve bütünüyle geçerli olacak ve yürürlükte kalacaktır.

Bu Site ve İçerik Uygulamaları, Fransa yasalarına tabidir. Bundan kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlık, Paris Temyiz Mahkemesi tarafından yönetilen mahkemelerin yargı yetkisine tabi olacaktır. Bu Siteye veya herhangi bir İçerik Uygulamasına her türlü erişim ve/veya kullanım, bu hükümlerin ve bu bildirimin resmi ve kayıtsız şartsız kabulü olarak kabul edilecektir.

Bu Siteye ve İçerik Uygulamalarına Erişim Şartları

Bu Site, İçerik Uygulamaları, bunlara erişim veya bu Sitedeki ya da İçerik Uygulamalarındaki verilerin kullanılması veya toplanması bazı ülkelerde yasaklanmış olabilir.

Lütfen, bu Siteyi veya bağlantının yapıldığı ülkedeki İçerik Uygulamalarını ziyaret etmeye ve bunlara erişmeye yasal olarak yetkili olduğunuzdan emin olun; bunlara uymak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

Aşağıda belirtilenleri yapmamayı kabul etmektesiniz:

a) bu Siteyi ve İçerik Uygulamalarını yasalara aykırı herhangi şekilde veya (bununla sınırlı olmaksızın) telif hakkı ihlali dahil olmak üzere yasa dışı faaliyetleri cesaretlendiren veya teşvik eden bir şekilde kullanmak; veya

b) bu ​​Siteye veya İçerik Uygulamalarına, veya bu siteye veya herhangi bir İçerik Uygulamasına bağlı herhangi bir ağ, sunucu veya bilgisayar sistemine yetkisiz erişim sağlamaya çalışmak; veya

c) bu Sitenin veya herhangi bir İçerik Uygulamasının herhangi bir bölümünü değiştirmek, uyarlamak, çevirmek veya tersine mühendislik yapmak veya bunları içeren sayfaların herhangi bir bölümünü yeniden biçimlendirmek veya çerçevelemek.

Bu Siteyi veya herhangi bir İçerik Uygulamasını bu Kullanım Hüküm ve Şartlarına uygun olmayan şekilde kullanmanız sonucunda BNP Paribas ve grup şirketlerinin doğrudan veya dolaylı olarak maruz kaldıkları veya üstlendikleri herhangi bir zarar, ziyan, hasar, maliyet veya harcamaya karşı tam olarak ve talep üzerine tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

BNP Paribas ve grup şirketleri, bu Siteyi veya herhangi bir İçerik Uygulamasını kullanarak, herhangi bir İçerik Uygulamasını indirirken maruz kalabileceğiniz, cihazınızda veya buna yerleştirilmiş herhangi bir ortam üzerinde depolanan dosya ve verilerin kaybı veya bozulması da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere doğrudan veya dolaylı hiçbir zarar ve ziyandan mesul olmayacaktır.

BNP Paribas ve grup şirketleri, bu Sitede veya herhangi bir İçerik Uygulamasında yer alan hizmetlerin ve bu Site veya İçerik Uygulaması kanalıyla verilen diğer hizmetlerin kullanımıyla ilgili doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

BNP Paribas, bu Sitenin ve İçerik Uygulamalarının içeriğini ve bu Kullanım Hüküm ve Şartlarını kendi takdirine bağlı olarak zaman zaman önceden bildirimde bulunmaksızın revize etme hakkını (ancak bununla ilgili herhangi bir yükümlülük üstlenmeksizin) saklı tutar.

BNP Paribas ve grup şirketleri, bu Sitenin veya herhangi bir İçerik Uygulamasının içeriğiyle ilgili herhangi bir gecikme, hata veya eksiklikten veya hizmetlerin kesintiye uğramasından veya bu Siteye veya İçerik Uygulamasına erişilememesinden dolayı sorumlu olmayacaktır.

Yasalar çerçevesinde kapsam dışı bırakılamayacak herhangi bir mesuliyet olduğu ölçüde ve bu mesuliyet dışında, BNP Paribas ve grup şirketleri, bu Sitede ve İçerik Uygulamalarında herhangi bir eksiklik veya hatadan sorumlu tutulamaz; bu tür sorumluluklar tamamen ve kesinlikle reddedilmiştir.

Bu Sitede ve İçerik Uygulamalarında gösterilen tüm bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şart altında hepsinin bundan ibaret, ayrıntılı, doğru, eksiksiz veya güncel olduğu kabul edilemez. Bu tür bilgilere güvenilerek hareket edilmemelidir. Dolayısıyla, bu tür tüm bilgiler kullanıcı tarafından bağımsız olarak kontrol edilmeli ve doğrulanmalıdır.

BNP Paribas, bu Sitede ve İçerik Uygulamalarında görünen bilgi veya içeriğin herhangi bir bölümünü güncelleme veya değiştirme yükümlülüğü altında değildir.

Bu Sitede ve İçerik Uygulamalarında yer alan hiçbir bilgi yasal, vergi ve muhasebeyle ilgili veya finansal tavsiye olarak kabul edilmeyecek ve hiçbir bilgiye bu şekilde güvenilmeyecektir. BNP Paribas ve grup şirketleri, bu Sitede veya herhangi bir İçerik Uygulamasında yer alan bilgilere dayanarak alınan herhangi bir kararın yanı sıra bunların üçüncü şahıslarca kullanımına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

Ürün ve Hizmetlere Erişim Şartları

Bu Sitede ve İçerik Uygulamalarında açıklanan ürün ve hizmetlere erişim, belirli ülkelerde/eyaletlerde belirli kişiler için yasaklanmış olabilir. Bu Sitede ve İçerik Uygulamalarında sunulan bazı ürün veya hizmetlere, yalnızca pazarlama ve tanıtımlarının yetkilendirildiği ülkelerde/eyaletlerde abone olunabilir. Bu nedenle, bu Sitede ve İçerik Uygulamalarında sunulan ürün ve hizmetlere abone olmadan önce, lütfen bunu yapmak için yasal olarak gerekli izin ve yetkiye sahip olduğunuzdan emin olun.

Genel Sorumluluk Reddi

Bu Sitede ve İçerik Uygulamalarında sağlanan bilgilerin kapsamlı olduğu kabul edilmeyebilir. Bu nedenle kullanıcılar, uygun olduğunda ek doğrulamalar veya bilgi araştırmaları yapmaya teşvik edilir.

BNP Paribas, bu Siteye veya İçerik Uygulamalarına bağlanırken ve/veya bu Siteyi veya İçerik Uygulamalarını görüntülerken bilgisayar virüslerinin yayılmasının özellikle tescilli verilerinin ve teknik ortamının (bilgisayar, yazılım vb.) maruz kalabileceği doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu tutulmayacaktır. Kullanıcılara ayrıca, bir bilgi sisteminde hileli erişim veya sistemde kalıcı olma, bu tür bir sistemin çalışmasını durdurma veya kesintiye uğratma veya zararlı bilgileri aktarma ve devreye sokma veya hileli bir şekilde değiştirme girişimlerinin, bu nedenle yasalarca cezalandırılabilir cezai fiiller olduğu hatırlatılır.

Bu Sitede ve İçerik Uygulamalarında açıklanan bilgiler, güvenilir sayılabilecek kamuya açık ve özel kaynaklardan elde edilmiş olmasına ve bu Sitenin ve İçerik Uygulamalarının geliştirilmesinde her türlü makul önlemin alınmış olmasına rağmen, BNP Paribas bunu tasdik edemez ve açıkça veya zımnen bu Sitenin ve İçerik Uygulamalarının doğruluğunu veya kapsamlılığını garanti etmeyecektir ve burada sağlanan bilgilerin herhangi bir yanlışlığı, hatası veya eksikliğinden sorumlu tutulamayacaktır.

Genel olarak, BNP Paribas, finansal bilgilerin (endeksler, haberler, vb.) içeriği ve bu Sitenin sayfalarında ve İçerik Uygulamalarında yayınlanan tüm genel bilgiler ve üçüncü şahıslar tarafından bunlardan elde edilebilecek herhangi bir kullanımla ilgili tüm sorumluluğu reddeder. BNP Paribas, bu Sitede ve İçerik Uygulamalarında atıfta bulunulan ürün veya hizmetten bağımsız olarak, herhangi bir planlanmış veya beklenen başarı, getiri, performans, etki, sonuç veya faydayı (yasal, düzenleyici, mali, finansal, muhasebe veya başka herhangi bir nitelikte) onaylamamakta ve garanti etmemektedir. Yatırımcılar, geçmiş teorik performansla ilgili teorik tarihsel bilgilere gereğinden fazla güvenmemelidir. Bazı durumlarda, bu Site veya İçerik Uygulamaları geçmiş performansa atıfta bulunabilir. Geçmişteki performans gelecekteki performansı öngörmez.

Aboneler, herhangi bir finansal ürüne yatırım yapmadan veya BNP Paribas veya BNP Paribas grubundaki herhangi bir kuruluş tarafından sunulan hizmetleri kullanmadan ve bir yatırım kararı almadan önce finans ve muhasebe danışmanları söz konusu ürün ve/veya hizmetlerin finansal risklerini ve avantajlarını tam olarak anlamalı ve kendi yasal, mali kurumlarına danışmalıdır. Tüm aboneler, üstlenmeyi düşündükleri finansal işlemin ve/veya abone olmayı isteyebilecekleri hizmetlerin özelliklerini tam olarak anlamalı ve yatırımları ile ilgili finansal kayıp riskini üstlenebilmeli ve bu riskin varlığını kabul etmelidir.

Bu Sitede ve İçerik Uygulamalarında uygun olan yerlerde sağlanan bilgiler, görüşler veya tahminler, yazarlarının yazıldığı gün itibariyle sahip oldukları görüşleri yansıtır; bu görüşler kesin sayılmayabilirler; hiç kimse bu görüşleri kendi muhakemesinin yerine kullanamaz. Önceden haber verilmeksizin değiştirilebilirler. Ne BNP Paribas ne de BNP Paribas grubundaki herhangi bir kuruluş, bu Sitede ve İçerik Uygulamalarında ilgili olduğunda belirtilen bilgi, görüş veya tahminlerin kullanımından doğabilecek sonuçlardan sorumlu tutulamaz.

Yukarıdakilere halel getirmeksizin, ancak yalnızca kuşkuya yer vermemek amacıyla, ilgili yargı bölgesinde ürün ve hizmetlerin sunulması, o yargı bölgesinde geçerli olan yasa ve yönetmeliklere tabi olacaktır.

Gizlilik ve Bütünlük

İnternet iletişimlerinin gizliliğinin ve bütünlüğünün garanti edilmediği ve BNP Paribas ve grup şirketlerinin bu konuda açık veya zımni herhangi bir beyanda bulunmadığı unutulmamalıdır.

Tescilli verilerini ve/veya yazılımlarını İnternet üzerinden yayılan herhangi bir virüsün bulaşmasından korumak için uygun önlemleri almak tüm kullanıcıların sorumluluğundadır.

Bir İçerik Uygulaması veya bu Site aracılığıyla gönderdiğiniz herhangi bir mesajın içeriğinin ve kaynağının ele geçirilmesi ve/veya değiştirilmesi riski bulunmaktadır. BNP Paribas ve grup şirketleri bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

Telif Hakkı ve Çoğaltma Yasaları

Veriler, çizimler, grafikler, resimler, indirilecek belgeler dahil olmak üzere bu Sitenin ve İçerik Uygulamalarının tüm unsurları, BNP Paribas, grup şirketleri veya ticari ortakları, lisans verenleri veya lisans imtiyaz sahiplerine ait fikri mülkiyet haklarıyla korunmaktadır. Ayrıca, bu Sitede ve İçerik Uygulamalarında bulunan ticari markalar, logolar ve ticari marka hizmetleri Fransa'da ve/veya yurtdışında tescillidir ve BNP Paribas'ın, grup şirketlerinin veya ticari ortaklarının, lisans verenlerinin veya lisans imtiyaz sahiplerinin münhasır mülkiyetindedir. BNP Paribas'ın önceden yazılı izni olmaksızın bu Sitenin veya herhangi bir İçerik Uygulamasının ticari markalarını, logolarını, ticari marka hizmetlerini veya diğer unsurlarını hiçbir şekilde kopyalama, çoğaltma, dağıtma, istismar etme, aktarma, geliştirme, değiştirme, değiştirme veya kullanma yetkiniz bulunmamaktadır.

Bu Sitedeki ve herhangi bir İçerik Uygulamasında yer alan hiçbir husus, bu Sitenin, İçerik Uygulamalarının veya içindeki herhangi bir içeriğin fikri mülkiyetini veya diğer haklarının kullanılmasına yönelik için herhangi bir lisans veya hak verdiği şeklinde yorumlanmayacaktır.

İçerik Paylaşımı

Hizmetlerimizden bazıları veya bu Sitedeki ve İçerik Uygulamalarındaki bazı özellikler, bu hizmetlerin, bu Sitenin ve/veya İçerik Uygulamalarının kullanıcıları arasında içerik yayınlamanıza, mesaj göndermenize ve/veya bilgi paylaşmanıza, oluşturmanıza veya bunlar hakkında yorum yapmanıza izin verir.

Yayınlanan veya paylaşılan bilgi, yorum ve içerikler diğer kullanıcılar tarafından görülebileceği için herkese açık olarak kabul edilir. Bu nedenle, etik dışı, sakıncalı, istenmeyen veya saldırgan sayılan herhangi bir içeriği veya bilgiyi hizmetlerimizden, bu Siteden ve/veya İçerik Uygulamalarından her zaman (ancak bu bir yükümlülük oluşturmadan) önceden bildirimde bulunmadan ve gerekirse size karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeden kullanıcı hesaplarını askıya alma veya sonlandırma hakkımızı saklı tutmaktayız.

İçerik Uygulamaları

İçerik Uygulamaları yayınlanmaktadır ve BNP Paribas'a veya BNP Paribas grubundaki bir kuruluşa aittir.

Herhangi bir İçerik Uygulaması, BNP Paribas grubu dahilinde olmayan harici bir hizmet sağlayıcı tarafından geliştirilmiş olabilir.

İçerik Uygulamaları, kendi kişisel kullanımınız için sunulmaktadır. İçerik Uygulamaları, herhangi bir ticari amaç için veya herhangi bir yasa dışı veya yetkisiz amaç için kullanılmamalıdır. Herhangi bir İçerik Uygulamasını kullandığınızda, ikamet ettiğiniz ülkedeki ve İçerik Uygulamasının kullanıldığı ülkedeki yerel yasalar da dahil olmak üzere geçerli tüm yasalara ve geçerli tüm uluslararası yasalara uygun hareket etmeniz gerekir.

Herhangi bir İçerik Uygulamasını indirmeniz, buna erişmeniz veya bunu kullanmanız halinde, kullanım için geçerli tüm yasa ve düzenlemelere ve bu Kullanım Hüküm ve Şartlarına (her türlü revizyon dahil) bağlı olmayı kabul ettiğinizi ve okuduğunuzu, anladığınızı ve onayladığınızı kabul etmektesiniz. Bir İçerik Uygulamasının kullanımı, uygun yerlerde sağlanacak belirli yönergelere ve kullanım Şartlarına tabi olabilir. Bu tür özel yönergeler ve kullanım Şartları, ilgili İçerik Uygulaması ile ilgili olarak bu Kullanım Hüküm ve Şartlarının ayrılmaz bir parçasını oluşturacaktır.

Bu Kullanım Hüküm ve Şartlarına uyulmaması, ilgili İçerik Uygulamasını kullanma yetkisinin otomatik olarak derhal geri çekilmesiyle sonuçlanacaktır. Bu Kullanım Hüküm ve Şartlarını kabul etmediğiniz veya bunlara uymadığınız taktirde, ilgili İçerik Uygulamasını kullanmayı bırakmanız ve kaldırmanız gerekmektedir.


Çerez Politikası

Kullanıcı, bu Sitenin veya herhangi bir İçerik Uygulamasının kullanımı sırasında otomatik olarak bir çerezin kurulabileceği ve bellekte veya sabit diskte geçici olarak tutulabileceği konusunda bilgilendirilir. Çerez, kullanıcı tanımlamasını sağlamayan ancak kullanıcının web sitesinde gezinmesiyle ilgili bazı bilgileri kaydetmek için kullanılan bir öğedir. Bu Sitenin veya herhangi bir İçerik Uygulamasının kullanıcıları bu uygulamayı kabul eder ve BNP Paribas'a bunu yapması için yetki verir.


Lütfen buraya tıklayarak BNP Paribas Çerezler politikasına erişin.

 

Hipermetin Bağlantıları

Lütfen bir hipermetin bağlantısını tıkladığınızda bu Siteden ayrıldığınızı unutmayın. BNP Paribas, bu Sitedeki hipermetin bağlantılarıyla yönlendirildiğiniz siteleri ziyaret ettiğinizde karşılaşılan içeriklerden veya uğradığınız zararlardan sorumlu tutulamaz. Diğer sitelere yapılan ziyaretlerin riski ve sorumluluğu size ait olacaktır. Ayrıca, bu Siteden bir hipermetin bağlantısı aracılığıyla listelenen ve/veya erişilebilen üçüncü şahıs internet sitelerinin içeriği ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu Siteye verilen tüm hipermetin bağlantıları, BNP Paribas'ın açık ve ön iznine tabidir.

BNP Paribas hiçbir koşulda herhangi bir İçerik Uygulamasının başka bir web sitesi veya uygulama ile herhangi bir şekilde tamamen veya kısmen entegre olmasına izin vermeyecektir.

 

Videolar ve Podcast'ler

Bu Siteye veya herhangi bir İçerik Uygulamasına yüklenen videolar ve podcast'ler, tamamen kendi yapımcılarının sorumluluğunda üretilmiştir.

Kişisel Veriler

Bu Siteyi veya herhangi bir İçerik Uygulamasını kullanırken, BNP Paribas'a kişisel veriler (bundan böyle “Veriler” olarak anılacaktır) sağlayabilir ve bunu gönüllü olarak yaptığınızı kabul edersiniz. BNP Paribas, Verilerin işlenmesi için kontrolör görevi görür. Verilerinizin BNP Paribas tarafından işlenmesi ve haklarınızla ilgili bilgi almak için lütfen BNP Paribas Varlık Yönetiminin Veri Koruma Bildirimine bakın. Kişisel verilerin BNP Paribas tarafından kullanımıyla ilgili herhangi bir soru, BNP Paribas'ın Veri Koruma Bildiriminde belirtilen iletişim bilgilerine yönlendirilmelidir. Bir hak talebinde bulunmak için CNIL ile de iletişime geçebilirsiniz. BNP Paribas'a diğer bireylerle ilgili Veriler verdiğinizde, bunu yapmadan önce bunu yapabilmeniz için her bir bireyin onayını alacağınızı beyan ve taahhüt etmektesiniz. Veriler işlendiğinde, BNP Paribas yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere (tadil edilen şekliyle 6 Ocak 1978 tarihli Loi informatique et libertés ve 2016/679 sayılı Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği) uyacaktır.

Bu Sitede ve/veya herhangi bir İçerik Uygulamasında içerik yayınlayarak, mesaj göndererek ve/veya paylaşarak, bilgi oluşturarak veya yorum yaparak, sizinle veya (uygulanabildiğinde) diğer kişilerle ilgili veya bunlarla bağlantılı olan kişisel verilerin kamuya açık bilgiler haline gelebileceğini ve bununla bağlantılı diğer bilgi biçimlerine ilişkin tüm sorumluluk ve riskleri kabul ve beyan etmektesiniz. BNP Paribas ve grup şirketlerini, bu Sitede ve/veya İçerik Uygulamalarında yayınlayabileceğiniz, gönderebileceğiniz, paylaşabileceğiniz veya oluşturabileceğiniz bilgiler nedeniyle BNP Paribas ve grup şirketlerinin doğrudan veya dolaylı olarak uğradıkları veya maruz kaldıkları her türlü zarar, ziyan, hasar, maliyet veya harcamalara karşı BNP Paribas ve grup şirketlerini tam olarak ve talep üzerine tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

Hong Kong kullanıcıları için, bu Site veya herhangi bir İçerik Uygulaması aracılığıyla toplanan Veriler, Kişisel Veriler (Gizlilik) Yönetmeliği ile ilgili Müşterilere Yönelik Bildirim uyarınca kullanılacaktır. Lütfen Kişisel Veriler (Gizlilik) Yönetmeliği ile ilgili Müşterilere Yönelik Bildirime buraya tıklayarak erişin.

Singapur kullanıcıları için, bu Site veya herhangi bir İçerik Uygulaması aracılığıyla toplanan Veriler, Singapur'daki BNP Paribas grubunun Veri Koruma Politikasında açıklanan şekilde kullanılacak, ifşa edilecek ve/veya işlenecektir. Lütfen buraya tıklayarak Veri Koruma Politikasına erişin.

BNP Paribas, kontrolü ve mülkiyeti altındaki Verilerin güvenli olmasını sağlamak için tüm makul önlemleri almak için elinden gelen çabayı gösterecek olsa dahi, bu Sitenin veya herhangi bir İçerik Uygulamasının ve BNP Paribas ve grup şirketlerinin kullanımıyla ilgili tüm riskleri bertaraf edemez ve bu tür risklerden sorumlu tutulamaz. Buna göre, Veriler sağlandığında, bu Sitenin veya aynı İçerik Uygulamasının diğer kullanıcılarının Verileri görebileceğini bilmekte ve onaylamaktasınız.

Bu Siteye veya İçerik Uygulamasına erişerek, bu Site veya İçerik Uygulaması üzerinden veya aracılığıyla iletilen Verilerin bu Kullanım Hüküm ve Şartlarına uygun olarak işleneceğini ve kullanılacağını kabul etmektesiniz.

Hüküm ve Şartlar